JEDNOSTAVNA NABAVA

OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE
 
Obavještavaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da se postupak jednostavne nabave za predmet nabave ISPORUKA I MONTAŽA PVC PROZORA NA 4 KATA I. OBJEKTA STUDENTSKOG NASELJA „IVAN GORAN KOVAČIĆ“ poništava prije slanja Poziva na dostavu ponuda i prikupljanja ponuda, a sve sukladno odredbama članka 3. stavka 3. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave robe, usluga i radova od 02.11.2018. godine, koji glasi kako slijedi: „Naručitelj može poništiti postupak jednostavne nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, bez ikakvih obveza, posebnog pisanog obrazloženja ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.“
 


OBAVIJEST O PROVOĐENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Obavještavaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da Studentski centar Rijeka (u daljnjem tekstu: Naručitelj) ima namjeru provesti postupak jednostavne nabave za predmet nabave ISPORUKA I MONTAŽA PVC PROZORA NA 4 KATA I. OBJEKTA STUDENTSKOG NASELJA „IVAN GORAN KOVAČIĆ“. Procijenjena vrijednost nabave: 173.000,00 kn bez PDV-a.
Mole se zainteresirani gospodarski subjekti da svoj interes za predaju ponuda u navedenom postupku iskažu pisano na e-mail adresu: scri.uniri@scri.hr i to najkasnije do 15.03.2019. u 10:00 sati.
Naručitelj će istekom navedenog roka gospodarskim subjektima koji su iskazali interes poslati Poziv na dostavu ponuda, u isto vrijeme i na dokaziv način.OBAVIJEST O PROVOĐENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Obavještavaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da Studentski centar Rijeka (u daljnjem tekstu: Naručitelj) ima namjeru provesti postupak jednostavne nabave za predmet nabave USLUGE ČUVANJA (ZAŠTITE) OSOBA I IMOVINE U OBJEKTIMA SMJEŠTAJA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA, procijenjena vrijednost: 193.344,00 kn bez PDV-a.

Mole se zainteresirani gospodarski subjekti da svoj interes za predaju ponuda u navedenom postupku iskažu pisano na e-mail adresu: scri.uniri@scri.hr i to najkasnije do 27.11.2018. u 12:00 sati.

Naručitelj će istekom navedenog roka gospodarskim subjektima koji su iskazali interes poslati Poziv na dostavu ponuda, u isto vrijeme i na dokaziv način.PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave, 01.04.2019.  (.pdf)
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave, 02.11.2018.
(.pdf)
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave, 24.03.2017. (.pdf)
 
.