JAVNA NABAVA

Zakonske obveze:
Javna nadmetanja Studentskog centra Rijeka u Narodnim novinama dostupna su na web stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA
Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16) Sveučilište u Rijeci, Studentski centar Rijeka kao javni naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima su predstavnici naručitelja ravnatelj i članovi Upravnog vijeća, te s njima povezane osobe u sukobu interesa u smislu članka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi.
 


Sveučilište u Rijeci, STUDENTSKI CENTAR RIJEKA (Naručitelj)na Elektroničkom oglasniku Republike Hrvatske (EOJN RH) proveo je u razdoblju od 14.11.2018. godine do 21.11.2018. godine prethodno savjetovanje za predmet nabave: MESO, GRUPA 1. Meso, GRUPA 2. Meso konfekcionirano, GRUPA 3. Pljeskavica, evidencijski broj nabave: VV 01-51/2019.
 
Naručitelj je dana 22.11.2018. godine u EOJN RH objavio Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju koje je dostupno na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU

Plan nabave za 2019. godinu (.pdf)

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2018. GODINU

Prve izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu (.pdf.)PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU

Plan nabave za 2018. godinu (.pdf)PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave, 02.11.2018. (.pdf)REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
(.pdf)REGISTAR UGOVORA JEDNOSTAVNE NABAVE

Registar ugovora jednostavne nabave (.pdf)ČETVRTE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU

4. izmjene i dopune plana nabave za 2017.godinu (.pdf)TREĆE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU

3. izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu (.pdf)DRUGE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU

2. izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu (.pdf)PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU

1. izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu (.pdf)PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU

Plan nabave za 2017. godinu.
(.pdf)OSME IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU

8. izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu (.pdf)SEDME IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU

7. izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu (.pdf)REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Registar ugovora (.pdf)ŠESTE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU

6. izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu (.pdf)PETE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU

5. izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu (.pdf)ČETVRTE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU

4. izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu (.pdf)TREĆE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU

3. izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu (.pdf)DRUGE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU

2.izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu (.pdf)Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, datum ažuriranja 29.02.2016. (.pdf)PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU

1.izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu (.pdf)PLAN  NABAVE ZA 2016. GODINU:

Plan nabave za 2016. godinu (.pdf)
 
.