SMJEŠTAJ

Studentski centar Rijeka nudi smještaj u dva studentska naselja i to u Studentskom naselju Ivan Goran Kovačić i Studentskom naselju Trsat.
 
Studentsko naselje Ivan Goran Kovačić nalazi se na zapadu Rijeke te je izgrađeno prije više od 40 godina. Naselje se sastoji se od 5 objekata smještaja te nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim studentskim sobama te dvokrevetnim profesorskim apartmanima.
 
Studentsko naselje Trsat smješteno je na istoku Rijeke. Naselje je otvoreno 2016. godine, a sastoji se od tri paviljona. U Studentskom naselju Trsat smještaj se nudi u jednokrevetnim i dvokrevetnim studentskim sobama te jednokrevetnim profesorskim apartmanima.
 
Studentski centar Rijeka studentima nudi sljedeće vrste smještaja:

  • subvencionirani smještaj za studente koji imaju pravo na subvencionirano stanovanje i kojima Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira troškove smještaja;
  • nesubvencionirani smještaj za Erasmus studente te druge studente na razmjeni i studente goste Sveučilišta i Veleučilišta u Rijeci. Ovim studentima Ministarstvo znanosti i obrazovanja ne sufinancira troškove smještaja.

 
Osim studentima, Studentski centar Rijeka pruža uslugu smještaja profesorima i ostalom nastavnom osoblju i drugim gostima Sveučilišta i Veleučilišta u Rijeci.

Napomena: tijekom ljeta, odnosno u periodu od 15. srpnja do 1. rujna, pravo na subvencionirano stanovanje imaju samo studenti iz članka 8. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje. Svi drugi studenti pravo na subvencionirano stanovanje mogu koristiti u periodu od 1. rujna do 15. srpnja.

Ljeti, odnosno u periodu od 15. srpnja do 1. rujna slobodni kapaciteti na raspolaganju su za polaznike ljetnih škola, seminara, različitih vrsta edukacija i drugih događanja u organizaciji Sveučilišta ili Veleučilišta u Rijeci. Ukoliko za to postoje mogućnosti, određeni broj kreveta na raspolaganju je za vanjske goste – turiste.
 
VAŽNA NAPOMENA: U Studentskom naselju Trsat smještaj se nudi isključivo osobama koje dolaze kao gosti Sveučilišta u Rijeci / sastavnica Sveučilišta u Rijeci te njihov boravak ne predstavlja ekonomsku aktivnost (komercijalizaciju) već je isti povezan sa djelatnostima Sveučilišta u Rijeci / sastavnica Sveučilišta u Rijeci. Smještaj u Studentskom naselju Trsat organiziran je u skladu sa projektom „Studentski smještaj na kampusu Sveučilišta u Rijeci, 1. faza (TRIS)“.
 
Sve informacije vezane za uslugu smještaja koju nudi Studentski centar Rijeka mogu se dobiti na sljedećim adresama i kontakt podatcima:  

Studentsko naselje Ivan Goran Kovačić   
Franje Čandeka 4                     
51000 Rijeka

mob. 099 265 3894
email: scri.uniri@scri.hr
Studentsko naselje Trsat
Radmile Matejčić 5
51000 Rijeka

mob. 099 469 6296
email: scri.uniri@scri.hr

Cjenik smještaja možete pronaći: Cjenik smještaja
Za pomoć u snalaženju pogledajte naš Vodič za brucoše.
Upute za spajanje na Eduroam mrežu putem računala
Upute za spajanje na Eduroam mrežu putem pametnog telefona
 
.