Aktivnosti Studentskog centra Rijeka u zaštiti okoliša

Okoliš je prirodno i svako drugo okruženje organizama i njihovih zajednica, uključivo i čovjeka koje omogućuje njihovo postojanje i njihov daljnji razvoj: zrak, more, vode, tlo, zemljina kamena kora, energija te materijalna dobra i kulturna baština kao dio okruženja koje je stvorio čovjek; svi u svojoj raznolikosti i ukupnosti uzajamnog djelovanja. Posljedice zanemarivanja okoliša su neodržive i dovode u pitanje budućnost istog tog okoliša, odnosno prirodnog okruženja (životne sredine), biljnog i životinjskog svijeta, uključujući i čovjeka. 

Studentski centar Rijeka prepoznao je važnost zaštite svih sastavnica okoliša kao i važnost poticanja održivosti.  Sukladno tome, osim mjera i aktivnosti definiranih zakonskom regulativom za to područje, Centar provodi i brojne dodatne mjere za zaštitu okoliša: 

 

 
.